Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Rynek szuka dna

30 października 2015 | Ekonomia
Powyborczy tydzień można już spisać na straty. Dominacja podaży jest także widoczna w dłuższym horyzoncie czasowym - od początku roku WIG20 stracił już przeszło 11 proc.
źródło: Rzeczpospolita
Powyborczy tydzień można już spisać na straty. Dominacja podaży jest także widoczna w dłuższym horyzoncie czasowym - od początku roku WIG20 stracił już przeszło 11 proc.

Czwartek przyniósł głębokie tąpnięcie na warszawskim parkiecie.

Mi­chał Bła­siń­ski

Sła­bą ko­niunk­tu­rę ob­ser­wo­wa­ną w ubie­głym ty­go­dniu moż­na by­ło tłu­ma­czyć nie­pew­no­ścią do­ty­czą­cą re­zul­ta­tu nad­cho­dzą­cych wy­bo­rów par­la­men­tar­nych. Te­raz głów­ną wy­mów­ką są oba­wy do­ty­czą­ce te­go, że zwy­cię­ski PiS za­cznie re­ali­zo­wać swo­je obiet­ni­ce. Efekt? Gieł­da po­głę­bia spad­ki.Czwart­ko­wa se­sja na GPW roz­po­czę­ła się od nie­wiel­kiej prze­ce­ny. Nie­ste­ty, z każ­dą go­dzi­ną do­mi­na­cja...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Wykup dostęp do pełnego Archiwum na 120 minut.

wyślij SMS o treści RP.ARCHIWUM na 7936
(koszt: 9 zł + VAT)

Archiwum to wszystkie treści publikowane w "Rzeczpospolitej" od 1993 roku.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum
Wydanie: 10283

Wydanie: 10283

Spis treści

Wyślij SMS o treści

RP.ARCHIWUM na 7936

i wykup dostęp do pełnego Archiwum
na 120 minut (koszt: 9zł + VAT)

lub

Zamów abonament