Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Z za­zdro­ści ra­ni­ła chło­pa­ka

06 grudnia 2011 | Życie Warszawy | blik

Za cięż­kie uszko­dze­nie cia­ła od­po­wie 19-let­nia Mał­go­rza­ta M. Ko­bie­ta w miesz­ka­niu przy ul. Ra­dzy­miń­skiej za­ata­ko­wa­ła swo­je­go 20-let­nie­go partnera.

Zro­bi­ła to w cza­sie im­pre­zy, ja­ką męż­czy­zna zor­ga­ni­zo­wał z oka­zji otrzy­ma­nia  pra­cy. Kie­dy szedł do ła­zien­ki, je­go dziew­czy­na wbi­ła mu nóż w ple­cy. Męż­czy­zna w sta­nie cięż­kim tra­fił do szpi­ta­la. Je­go dziew­czy­na pod­czas prze­słu­cha­nia tłu­ma­czy­ła, że za­ata­ko­wa­ła part­ne­ra, bo by­ła za­zdro­sna.

Wydanie: 9099

Wydanie: 9099

Spis treści
Zamów abonament