Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Inflacja w styczniu wyniosła “tylko” 4,1 procent

16 lutego 2012 | Ekonomia | łuw
Inflacja najniższa od września 2011 r.
źródło: Rzeczpospolita
Inflacja najniższa od września 2011 r.

Ce­ny. Spa­dek in­fla­cji w stycz­niu oka­zał się wy­raź­nie większy, niż ocze­ki­wa­ła więk­szość eko­no­mi­stów

W stycz­niu za to­wa­ry i usłu­gi kon­sump­cyj­ne pła­ci­li­śmy śred­nio o 4,1 proc. wię­cej niż rok wcze­śniej – po­dał Głów­ny Urząd Sta­ty­stycz­ny. An­kie­to­wa­ni przez nas ana­li­ty­cy spo­dzie­wa­li się, że in­fla­cja ob­ni­ży się z 4,6 proc. w grud­niu do 4,3 proc.

Lep­sze od pro­gno­zo­wa­nych da­ne spo­wo­do­wa­ły, że ry­nek bar­dziej opty­mi­stycz­nie pod­cho­dzi do per­spek­tyw ob­ni­żek stóp pro­cen­to­wych. Kwo­to­wa­nia kon­trak­tów FRA mó­wią­ce o ocze­ki­wa­niach do­ty­czą­cych po­zio­mu trzy­mie­sięcz­nej sto­py...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 9159

Wydanie: 9159

Spis treści
Zamów abonament