Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Hotele rozwijają się w sieciach

09 lutego 2012 | Ekonomia | Adam Woźniak
Wporównaniu z Europą liczba pokoi hotelowych w polsce jest wciąż mała
źródło: Rzeczpospolita
Wporównaniu z Europą liczba pokoi hotelowych w polsce jest wciąż mała

Polskich hotelarzy cieszy wzrost frekwencji, ale problemem branży pozostają zbyt niskie ceny

Branża ho­te­lar­ska co­raz bar­dziej się oży­wia. W ubie­głym ro­ku fre­kwen­cja w pol­skich ho­te­lach zwięk­szy­ła się o 7,6 proc. To bar­dzo do­bry wy­nik na tle Unii Eu­ro­pej­skiej, gdzie we­dług Eu­ro­sta­tu licz­ba go­ści ho­te­lo­wych wzro­sła śred­nio o 3,8 proc. Ho­te­le od­no­to­wa­ły także wy­so­ki 9-pro­cen­to­wy wzrost go­ści z Pol­ski. Ten trend wi­docz­ny w branży już od kil­ku lat, a we­dług fir­my do­rad­czej Hor­wath HTL, w la­tach 2005 – 2010 udział Po­la­ków ko­rzy­sta­ją­cych z ho­te­li 4 – 5-gwiazd­ko­wych wzrósł z 28 do 42 proc. Dla branży to do­bry pro­gno­styk: im więk­szy od­se­tek go­ści kra­jo­wych, tym więk­sza sta­bil­ność przy­cho­dów.

Z tych ostat­nich ho­te­la­rze też mo­gą być za­do­wo­le­ni. W ubie­głym ro­ku branża od­no­to­wa­ła prze­szło 12-pro­cen­to­wy wzrost wskaź­ni­ka Re­vPAR – przy­cho­dów na po­kój (li­czo­nych w lo­kal­nej...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Wykup dostęp do pełnego Archiwum na 120 minut.

wyślij SMS o treści RP.ARCHIWUM na 7936
(koszt: 9 zł + VAT)

Archiwum to wszystkie treści publikowane w "Rzeczpospolitej" od 1993 roku.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum
Wydanie: 9153

Wydanie: 9153

Spis treści

Wyślij SMS o treści

RP.ARCHIWUM na 7936

i wykup dostęp do pełnego Archiwum
na 120 minut (koszt: 9zł + VAT)

lub

Zamów abonament