Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Obowiązek wniesienia wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty

14 listopada 2017 | Administracja | Aneta Walewska-Borsuk

Zdarza się, że Krajowa Izba Odwoławcza uwzględnia zarzuty odwołującego się i nakazuje cofnięcie procedury. Wówczas zamawiający mają dylemat: czy, kiedy i od kogo żądać wniesienia wadium.

W celu należytego zabezpieczenia swoich interesów zamawiający w postępowaniach przetargowych o wartości poniżej tzw. progów unijnych może, a w postępowaniach o wartości powyżej tzw. progów unijnych jest zobligowany żądać od wykonawców wniesienia wadium. Przepisy Prawa zamówień publicznych nie zawierają definicji wadium, lecz określają dopuszczalne formy jego wniesienia.

Dopuszczalne formy

W art. 45 ust. 6 Prawa zamówień publicznych wskazano, iż wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, przy czym poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- bezwarunkowych, nieodwołalnych i płatnych na pierwsze żądanie gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych, uprawniających zamawiających do zapłaty świadczenia pieniężnego po spełnieniu określonych warunków zapłaty;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Okres zabezpieczenia

Niezależnie od formy wniesienia, wadium jest traktowane jako warunek uczestnictwa w przetargach, stwarzający...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Wykup dostęp do pełnego Archiwum na 120 minut.

wyślij SMS o treści RP.ARCHIWUM na 7936
(koszt: 9 zł + VAT)

Archiwum to wszystkie treści publikowane w "Rzeczpospolitej" od 1993 roku.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum
Wydanie: 10902

Wydanie: 10902

Spis treści

Wyślij SMS o treści

RP.ARCHIWUM na 7936

i wykup dostęp do pełnego Archiwum
na 120 minut (koszt: 9zł + VAT)

lub

Zamów abonament