Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Kurczy się wolność gospodarcza

15 września 2015 | Ekonomia
źródło: Rzeczpospolita

Pol­ska upla­so­wa­ła się na 47. miej­scu w ra­por­cie o wol­no­ści go­spo­dar­czej z 7,29 pkt na 10 mo­żli­wych. Ten­den­cja jest jed­nak spad­ko­wa.

W te­go­rocz­nej edy­cji, obej­mu­ją­ce­go 157 państw, Pol­ska jest o miej­sce wy­żej niż rok te­mu. Nasz in­deks wol­no­ści go­spo­dar­czej (IWG) był jed­nak ni­ższy – wy­no­sił 7,29 przy 7,30 w 2014 r. Ale pol­scy współ­au­to­rzy ra­por­tu, spe­cja­li­ści z Cen­trum im. Ada­ma Smi­tha, pod­kre­śla­ją, że ta edy­cja obej­mu­je da­ne za 2013 r.

– Ów nie­znacz­ny spa­dek wol­no­ści go­spo­dar­czej w 2013 r. był spo­wo­do­wa­ny przede wszyst­kim wzro­stem roz­mia­rów rzą­du, wzro­stem re­gu­la­cji ryn­ku kre­dy­to­we­go...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Wykup dostęp do pełnego Archiwum na 120 minut.

wyślij SMS o treści RP.ARCHIWUM na 7936
(koszt: 9 zł + VAT)

Archiwum to wszystkie treści publikowane w "Rzeczpospolitej" od 1993 roku.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum
Wydanie: 10244

Wydanie: 10244

Spis treści

Wyślij SMS o treści

RP.ARCHIWUM na 7936

i wykup dostęp do pełnego Archiwum
na 120 minut (koszt: 9zł + VAT)

lub

Zamów abonament