Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Kraje UE mają mniej truć

24 lipca 2014 | Ciekawa ekonomia

Biz­nes i kli­mat. Ko­mi­sja Eu­ro­pej­ska chce, by państwa Unii zwięk­szy­ły wy­sił­ki na rzecz czy­sto­ści po­wie­trza. Po­cząw­szy od 2020 r. ogra­ni­czo­ne ma­ją być m.in. emi­sje me­ta­nu i py­łów.

No­we­li­za­cja dy­rek­ty­wy do­ty­czą­cej norm emi­sji za­nie­czysz­czeń to efekt re­wi­zji Pro­to­ko­łu Go­ete­bor­skie­go okre­śla­ją­ce­go mię­dzy­na­ro­do­we zo­bo­wią­za­nia Unii Eu­ro­pej­skiej w tym za­kre­sie. Zwięk­sze­nie wy­sił­ków na rzecz ja­ko­ści at­mos­fe­ry w UE Ko­mi­sja uza­sad­nia rów­nież ko­niecz­no­ścią ogra­ni­cze­nia bez­po­śred­nich i po­śred­nich kosz­tów, wy­ni­ka­ją­cych ze złe­go sta­nu po­wie­trza. Te pierw­sze, zwią­za­ne m.in. z ab­sen­cja­mi...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 9897

Wydanie: 9897

Spis treści
Zamów abonament