Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

W skrócie

21 lipca 2015 | Ekonomia

Re­ko­men­da­cje

„Ku­puj" Ciech

Ana­li­ty­cy DM BOŚ w ra­por­cie, któ­ry uj­rzał świa­tło dzi 12 lip­ca, pod­trzy­ma­li za­le­ce­nie „ku­puj" dla ak­cji Cie­chu przy ce­nie do­ce­lo­wej na po­zio­mie 80 zł. W po­nie­dzia­łek za je­den wa­lor che­micz­nej spół­ki in­we­sto­rzy pła­ci­li po 68,5 zł. Eks­per­ci z DM BOŚ ocze­ku­ją bar­dzo do­brych wy­ni­ków Cie­chu w II kwar­ta­le 2015 r. Spo­dzie­wa­ją się 168 mln zł skon­so­li­do­wa­nej EBIT­DA, czy­li nie­znacz­nie mniej niż w po­przed­nim kwar­ta­le. Swo­je pro­gno­zy ana­li­ty­cy opie­ra­ją na wy­skoch wo­lu­me­nach sprze­da­ży so­dy i wy­so­kich ce­nach so­dy w po­łą­cze­niu z ni­ski­mi ce­na­mi su­row­ców. We­dług ich pro­jek­cji seg­ment so­dy w oma­wia­nym okre­sie wy­ge­ne­ro­wał EBIT­DA w wy­so­ko­ści 150 mln zł. Ich zda­niem...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 10197

Wydanie: 10197

Spis treści
Zamów abonament