Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Albania bliżej Unii

21 lipca 2015 | Ekonomia
Przed Albańczykami jeszcze sporo pracy
autor zdjęcia: Iwona Trusewicz
źródło: Fotorzepa
Przed Albańczykami jeszcze sporo pracy
Poprawa wskaźników
źródło: Rzeczpospolita
Poprawa wskaźników

Iwo­na Tru­se­wicz z Ti­ra­ny

Kraj od ro­ku ma sta­tus ofi­cjal­ne­go kan­dy­da­ta do Wspól­no­ty. Ubie­gło­ty­go­dnio­wa wi­zy­ta prze­wod­ni­czą­ce­go Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go w Al­ba­nii to sy­gnał, że kraj ten jest co­raz bli­żej roz­po­czę­cia ne­go­cja­cji ak­ce­syj­nych z Unią.

– Al­ba­nia by­ła w cza­sach ko­mu­ni­stycz­nych naj­bar­dziej za­mknię­tym kra­jem Eu­ro­py. Po 1990 r. star­to­wa­ła więc z du­żo niższe­go po­zio­mu ani­że­li po­zo­sta­łe pań­stwa post­ko­mu­nistycz­ne – bez in­fra­struk­tu­ry, ze zruj­no­wa­ną, prze­sta­rza­łą go­spo­dar­ką, bez pań­stwo­wych struk­tur – zwra­ca­ła uwa­gę Chor­wat­ka Ro­ma­na Vla­hu­tin, am­ba­sa­dor Unii Eu­ro­pej­skiej w Al­ba­nii i sze­fo­wa unij­nej mi­sji w tym kra­ju, pod­czas spo­tka­nia na po­cząt­ku lip­ca w Ti­ra­nie z gru­pą dzien­ni­ka­rzy...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 10197

Wydanie: 10197

Spis treści
Zamów abonament