Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Uchwała rady gminy sprzeczna z prawem jest nieważna

27 marca 2018 | Administracja | Anna Puszkarska

Przy podejmowaniu uchwał konieczny jest zarówno odpowiedni tryb postępowania, jak i spełnienie wymogów dotyczących treści uchwały. W przypadku aktów prawa miejscowego obowiązują dodatkowe wymagania dotyczące ogłoszenia.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (dalej u.s.g.) uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jak podkreślono w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 marca 2013 r. (sygn. I OSK 1997/12, LEX nr 1285988), dla prawidłowości trybu podejmowania uchwały wszystkie te elementy muszą wystąpić jednocześnie, a jakiekolwiek odstępstwa od tak określonej procedury podejmowania uchwał muszą (obligatoryjnie) mieć podstawę prawną w konkretnym przepisie rangi ustawowej. Odmienne wymagania przewidziano np. w odniesieniu do:

- wyboru przewodniczącego i 1-3 wiceprzewodniczących rady gminy, który następuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym (art. 19 ust. 1 u.s.g.),

- uchwały w sprawie absolutorium, która jest podejmowana bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady (art. 28a ust. 2 u.s.g.), czy

- uchwał dotyczących zobowiązań finansowych, które powinny zapaść bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady (art. 58 ust. 2 u.s.g.).

Obecni radni, większość głosów

Wymagane quorum, czyli liczba radnych, których obecność umożliwia podjęcie uchwały, to zasadniczo połowa...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum to wszystkie treści publikowane w "Rzeczpospolitej" od 1993 roku.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Wydanie: 11012

Wydanie: 11012

Spis treści

Monitor wolniej przedsiębiorczości

Zamów abonament