Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Tauron inwestuje w swoje kopalnie

17 kwietnia 2015 | Ekonomia
Wydobycie ze stratą
źródło: Rzeczpospolita
Wydobycie ze stratą

Na­le­żą­ca do ka­to­wic­kie­go kon­cer­nu ko­pal­nia So­bie­ski bę­dzie mia­ła no­wy szyb. Je­go bu­do­wa po­chło­nie 580 mln zł.

Mi­mo trud­nych wa­run­ków na ryn­ku wę­gla Tau­ron nie re­zy­gnu­je z in­we­sty­cji w roz­wój swo­ich ko­pal­ni. Kosz­tem 580 mln zł wy­bu­du­je ko­lej­ny szyb w Za­kła­dzie Gór­ni­czym So­bie­ski.

– Trwa wy­bór ge­ne­ral­ne­go wy­ko­naw­cy. Sza­cu­je­my, że no­wy szyb Grze­gorz zo­sta­nie od­da­ny do użyt­ku w ro­ku 2022 – in­for­mu­je Woj­ciech Ka­miń­ski, dy­rek­tor tech­nicz­ny ZG So­bie­ski.

In­we­sty­cja po­zwo­li na po­sze­rze­nie eks­plo­ato­wa­ne­go...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 10118

Wydanie: 10118

Spis treści
Zamów abonament