Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Ferrum sprzedaje nieruchomości

24 kwietnia 2015 | Ekonomia
Wystrzał notowań  w lutym i kwietniu
źródło: Rzeczpospolita
Wystrzał notowań w lutym i kwietniu

Pro­du­cent rur pla­nu­je w naj­bli­ższym cza­sie sprze­dać 8,5-hek­ta­ro­wą nie­ru­cho­mość w Ka­to­wi­cach, wy­ce­nia­ną na 51 mln zł. To po­zwo­li­ło­by istot­nie zre­du­ko­wać za­dłu­że­nie.

– Dział­ka zlo­ka­li­zo­wa­na jest przy głów­nej uli­cy wy­lo­to­wej z Ka­to­wic. W prze­szło­ści spół­ka po­dej­mo­wa­ła pró­by zby­cia nie­ru­cho­mo­ści, jed­nak tym ra­zem wy­cho­dzi­my na ry­nek z kom­plek­so­wą ofer­tą. Chce­my sprze­dać dział­ki z wa­run­ka­mi za­bu­do­wy (WZ), pro­jek­tem zaj­mu­je się już fir­ma DTZ Pol­ska – mó­wi Kon­rad Mi­ter­ski, pre­zes Fer­rum.

Na dział­ce prze­wi­dy­wa­na jest za­bu­do­wa biu­ro­wa oraz...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 10124

Wydanie: 10124

Spis treści

Modernizacja roku

Zamów abonament