Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Kiedy urzędnik odpowie za niezałatwienie sprawy w terminie

25 czerwca 2019 | Dobra Administracja | Anna Puszkarska

W razie stwierdzenia bezczynności organu lub przewlekłości w prowadzeniu postępowania wyjaśnia się ich przyczyny i ustala winnych. Bada się, czy miało miejsce rażące naruszenie prawa.

 

Terminy, w jakich organ prowadzący postępowanie powinien załatwić sprawę, określa art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.). Sprawy należy załatwiać bez zbędnej zwłoki. Niezwłocznie trzeba załatwić sprawę, która może być rozpatrzona na podstawie dowodów przedstawionych przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania. Dotyczy to także sprawy, która może być rozpatrzona na podstawie faktów i dowodów powszechnie znanych albo znanych z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwych do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.

Termin na załatwienie sprawy

Jeżeli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego, jej załatwienie powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. W postępowaniu odwoławczym obowiązuje termin miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym (por. art. 163b-163g k.p.a.) powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania. Przepisy szczególne mogą określać inne terminy niż wskazane powyżej – por. np. art. 35 ust. 6 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) dot. wydania decyzji w...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum to wszystkie treści publikowane w "Rzeczpospolitej" od 1993 roku.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 11389

Wydanie: 11389

Spis treści

Monitor wolnej przedsiębiorczości

Zamów abonament