Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Mazowsze tańczy i głoduje

07 lutego 2012 | Życie Warszawy | Izabela Kraj
Ar­ty­ści Ma­zow­sza przy­szli wczo­raj zde­spe­ro­wa­ni do władz wo­je­wódz­twa – za­śpie­wa­li przed ra­tu­szem. Pe­ty­cje z po­stu­la­ta­mi straj­ko­wy­mi wrę­czy­li mar­szał­ko­wi oraz sze­fo­wi sej­mi­ku
autor zdjęcia: Radek Pasterski
źródło: Fotorzepa
Ar­ty­ści Ma­zow­sza przy­szli wczo­raj zde­spe­ro­wa­ni do władz wo­je­wódz­twa – za­śpie­wa­li przed ra­tu­szem. Pe­ty­cje z po­stu­la­ta­mi straj­ko­wy­mi wrę­czy­li mar­szał­ko­wi oraz sze­fo­wi sej­mi­ku

Strajk w kulturze. Polonia z Argentyny pyta, co się dzieje z zespołem Mazowsze. A tancerze na ulicy walczą o pieniądze

Ta­kie­go straj­ku jesz­cze nie by­ło.  Tan­ce­rze Ze­spo­łu Pie­śni i Tań­ca Ma­zow­sze w stro­jach lu­do­wych  przy­szli wczo­raj z trans­pa­ren­ta­mi na pl. Ban­ko­wy wal­czyć o wyż­sze apa­na­że. Urzęd­ni­kom za­śpie­wa­li: „Naj­pierw oszu­ku­ją, a po­tem się dzi­wią, że im za­straj­ku­ją. Oj, da­na, oj, da­na...".

„Do­bro na­ro­do­we, a pen­sje gło­do­we", „ Na ustach kul­tu­ra, a w port­fe­lu dziu­ra" – gło­si­ły trans­pa­ren­ty.   W cza­sie, gdy ar­ty­ści tu­pa­li i ska­ka­li na mro­zie, w ra­tu­szu od­by­wa­ła się se­sja sej­mi­ku ma­zo­wiec­kie­go, któ­ry utrzy­mu­je ze­spół i sie­dzi­bę, czy­li Ma­tecz­nik Ma­zow­sze w Otrębusach.

– Po 17 la­tach pra­cy w Ma­zow­szu za­ra­biam 1,7 tys. Młod­si ko­le­dzy do­sta­li w stycz­niu po 1,1 – 1,3 tys. na rę­kę. Jak za to prze­żyć? – py­ta tan­cerz Piotr To­ma­sik. – Na­sze pen­sje są gło­do­we. Nie było pod­wyż­ki od sze­ściu lat.

– Od lip­ca...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 9151

Wydanie: 9151

Spis treści
Zamów abonament