Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Do posła droga nieprosta

07 lutego 2012 | Życie Warszawy | Robert Biskupski
Przemysław Wipler (PiS)
autor zdjęcia: Jerzy Dudek
źródło: Fotorzepa
Przemysław Wipler (PiS)
Ligia Krajewska (PO)
autor zdjęcia: Danuta Matloch
źródło: Fotorzepa
Ligia Krajewska (PO)

parlamentarzyści | Tylko ośmiu z 20 warszawskich posłów odpowiedziało na e-mail wyborcy z prośbą o spotkanie

Od wy­bo­rów par­la­men­tar­nych mi­nę­ły już czte­ry mie­sią­ce. Po­nie­waż kan­dy­da­ci pod­czas kam­pa­nii obie­cy­wa­li, że bę­dą wsłu­chi­wać się w zda­nie miesz­kań­ców War­sza­wy i po­ma­gać w bie­żą­cych spra­wach, po­sta­no­wi­li­śmy spraw­dzić, czy moż­na z ni­mi szybko umó­wić się na spo­tka­nie.

Do par­la­men­ta­rzy­stów, któ­rzy zo­sta­li wy­bra­ni z War­sza­wy, wy­sła­li­śmy e-ma­ile w imie­niu gru­py mło­dych lu­dzi ze sto­li­cy, któ­rzy ma­ją cie­ka­we po­my­sły. Po­pro­si­li­śmy o spo­tka­nie.

Wy­sła­li­śmy łącz­nie 22 wia­do­mo­ści – do czwór­ki se­na­to­rów i 18 po­słów. Oka­za­ło się bo­wiem, że Mał­go­rza­ta Go­siew­ska (PiS) i mi­ni­ster Ja­cek Ro­stow­ski (PO) nie po­da­li na sej­mo­wej stro­nie żad­ne­go ad­re­su elek­tro­nicz­ne­go.

Chętnie się spotkamy

Naj­szyb­ciej – bo po 18 mi­nu­tach – do­sta­li­śmy...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 9151

Wydanie: 9151

Spis treści
Zamów abonament