Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

IBM nadal rejestruje najwięcej patentów

07 lutego 2012 | Ekonomia | dwol
Lider nie oddaje pola
źródło: Rzeczpospolita
Lider nie oddaje pola

Ste­ro­wa­ne my­ślą kom­pu­te­ry czy no­wo­cze­sne sys­te­my bio­me­trycz­ne to nie­któ­re in­no­wa­cje, ja­kie zmie­nią świat w naj­bliższych pię­ciu la­tach

IBM za­re­je­stro­wał w 2011 r. w Sta­nach Zjed­no­czo­nych aż 6180 pa­ten­tów, czy­li 4,8 proc. wię­cej niż rok wcze­śniej. Da­ło to kon­cer­no­wi po raz 19. z rzę­du ty­tuł naj­bar­dziej in­no­wa­cyj­nej fir­my na świe­cie.

Na po­dium zna­la­zły się rów­nież Sam­sung, któ­ry zgło­sił 4894 pa­ten­tów (zmia­na o 7,53 proc. w po­rów­na­niu z 2010 r.) i Ca­non, któ­ry za­re­je­stro­wał 2821 pa­ten­tów (wzrost o po­nad 10,5 proc.).

Ame­ry­kań­ski gi­gant, jak co ro­ku, za­pre­zen­to­wał też li­stę pię­ciu in­no­wa­cji, któ­re je­go...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 9151

Wydanie: 9151

Spis treści
Zamów abonament