Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Banki: kredyty na sprzedaż

07 lutego 2012 | Ekonomia | Danuta Walewska
Ile pieniędzy potrzeba bankom
źródło: Rzeczpospolita
Ile pieniędzy potrzeba bankom

Na rynek finansowy wkrótce mogą trafić pożyczki warte nawet 1,5 biliona euro

Eu­ro­pej­skie ban­ki ma­ją obec­nie w port­fe­lach kre­dy­ty, któ­re nie są klu­czo­we dla ich biz­ne­su, war­te w su­mie 2,5 bln eu­ro, i bę­dą sta­ra­ły się ich po­zbyć. We­dług wy­li­czeń „Fi­nan­cial Ti­mesa" pu­la kre­dy­tów na sprze­daż mo­że się­gnąć 1,5 bln eu­ro.

PricewaterhouseCoopers jest ostrożniejszy i ocenia, że w tym ro­ku ta wy­prze­daż się­gnie 50 mld eu­ro. Przy­po­mi­na, że cał­ko­wi­ta war­tość kre­dy­tów na sprze­daż jest rów­na PKB naj­więk­szej go­spo­dar­ki eu­ro­pej­skiej – Nie­miec – i od ubie­głe­go ro­ku ule­gła po­dwo­je­niu.

Jest to mię­dzy in­ny­mi efekt na­ka­zu Eu­ro­pe­an Ban­king Au­tho­ri­ty, aby ban­ki pod­nio­sły współ­czyn­ni­ki wy­pła­cal­no­ści do...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 9151

Wydanie: 9151

Spis treści
Zamów abonament