Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Spadnie produkcja w polskich fabrykach aut

07 lutego 2012 | Ekonomia | Adam Woźniak
Produkcja aut spada
źródło: Rzeczpospolita
Produkcja aut spada

Produkowane w Polsce samochody są najbardziej wrażliwe na wahania popytu z powodu kryzysu

Dla fa­bryk aut w Pol­sce obec­ny rok przy­nie­sie praw­do­po­dob­nie ko­lej­ny, czwar­ty z rzę­du spa­dek pro­duk­cji. W Eu­ro­pie pro­gno­zo­wa­ny jest co naj­mniej 5-pro­cen­to­wy spa­dek po­py­tu, a nie moż­na wy­klu­czyć, że bę­dzie głęb­szy. Tym­cza­sem naj­bar­dziej nie­od­por­ny na kry­zys jest seg­ment aut ma­łych i kom­pak­to­wych, a ta­kie wła­śnie po­wsta­ją w pol­skich fa­bry­kach.

Ty­ski Fiat, któ­ry w ubie­głym wy­pro­du­ko­wał nie­ca­łe 468 tys. aut w porównaniu z bli­sko 533,5 tys. rok wcze­śniej, nie po­da­je pro­gno­zy pro­duk­cji. Ale...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 9151

Wydanie: 9151

Spis treści
Zamów abonament