Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

GPW: pierwsza taka emisja

07 lutego 2012 | Ekonomia | Konrad Krasuski
Papiery GPW z najniższym kuponem
źródło: Rzeczpospolita
Papiery GPW z najniższym kuponem

Wła­dze war­szaw­skiej gieł­dy li­czą, że in­we­sto­rzy in­dy­wi­du­al­ni ku­pią ob­li­ga­cje spół­ki za 75 mln zł, a ofer­ta wy­pro­mu­je ry­nek Ca­ta­lyst

Do czwart­ku włącz­nie in­we­sto­rzy mo­gą za­pi­sy­wać się na ob­li­ga­cje Gieł­dy Pa­pie­rów War­to­ścio­wych. W ofer­cie de­ta­licz­nej spół­ka chce sprze­dać 750 tys. sztuk pa­pie­rów po 100,91 zł (resz­tów­ka uwzględ­nia na­ro­słe od­set­ki od cza­su za­mknię­cia ofer­ty dla in­sty­tu­cji w grud­niu).

Marża wy­no­si 117 punk­tów ba­zo­wych po­nad WI­BOR 6M, co prze­kła­da się na rocz­ne opro­cen­to­wa­nie rzę­du 6,2 proc. Od­set­ki bę­dą wy­pła­ca­ne w od­stę­pach pół­rocz­nych (pierw­szy ter­min płat­no­ści to 2 lip­ca te­go...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 9151

Wydanie: 9151

Spis treści
Zamów abonament