Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Ogromne fundusze rozgrzeją rynek odpadów

07 lutego 2012 | Ekonomia | Magdalena Kozmana
Samorządy startują z kolejnymi ekologicznymi inwestycjami
źródło: Rzeczpospolita
Samorządy startują z kolejnymi ekologicznymi inwestycjami

Na rewolucję śmieciową pójdzie pół miliarda złotych. Miasta budują obecnie spalarnie za 3 mld zł. Ruszy też program dla odpadów ściekowych

W tym ro­ku znacz­nie wzro­sną fun­du­sze po­mo­co­we prze­zna­czo­ne na go­spo­dar­kę od­pa­da­mi. Po­wo­dem jest tzw. re­wo­lu­cja śmie­cio­wa, któ­ra ob­li­gu­je gmi­ny do prze­ję­cia od przy­szłe­go ro­ku od­po­wie­dzial­no­ści za zbie­ra­nie i uniesz­ko­dli­wia­nie od­pa­dów ko­mu­nal­nych. Do po­ło­wy te­go ro­ku sa­mo­rzą­dy mu­szą stwo­rzyć pla­ny, jak za­mie­rza­ją się z te­go wy­wią­zać.

Na­ro­do­wy Fun­dusz Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Go­spo­dar­ki Wod­nej na wspar­cie „re­wo­lu­cji od­pa­do­wej" prze­zna­cza 0,5 mld zł. To pie­nią­dze m.in. na or­ga­ni­za­cję zbiór­ki i se­gre­ga­cji od­pa­dów,...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 9151

Wydanie: 9151

Spis treści
Zamów abonament