Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

W skrócie

07 lutego 2012 | Ekonomia | Dział Ekonomiczny

GO­SPO­DAR­KA

- Na pod­wy­żki płac li­czy w tym ro­ku 28,3 proc. Po­la­ków – wy­ni­ka z ba­da­nia Work Se­rvi­ce. Po­nad po­ło­wa tej gru­py ocze­ku­je, że pod­wy­żka się­gnie 5 – 10 proc. W grud­niu 2011 r. wy­na­gro­dze­nie Po­la­ków prze­kro­czy­ło 4 tys. zł brut­to. – Pol­scy przed­się­bior­cy w naj­bli­ższych mie­sią­cach bę­dą mie­li do czy­nie­nia ze zwięk­szo­ną pre­sją pła­co­wą, oraz bę­dą się bo­ry­kać z więk­szy­mi kosz­ta­mi za­trud­nie­nia – ko­men­tu­je Krzysz­tof In­glot, dy­rek­tor Dzia­łu Roz­wo­ju Ryn­ków w Work Se­rvi­ce.     —ak

- In­deks biz­ne­su PKPP Le­wia­tan w stycz­niu 2012 r. nie­znacz­nie się ob­ni­żył w sto­sun­ku do ostat­nich no­to­wań z ubie­głe­go ro­ku. In­deks kwar­tal­ny spadł o je­den punkt do 43 pkt, a in­deks rocz­ny o dwa punk­ty ta­kże do 43 pkt. Wskaź­ni­ki te...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 9151

Wydanie: 9151

Spis treści
Zamów abonament