Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Samochody z dieslem mniej popularne

07 lutego 2012 | Ekonomia | Adam Woźniak
Paliwa w Polsce należą do najtańszych w Europie
źródło: Rzeczpospolita
Paliwa w Polsce należą do najtańszych w Europie

Olej napędowy droższy od benzyny może zmienić dotychczasową strukturę sprzedaży aut w Polsce

Jeszcze w 2010 ro­ku sa­mo­cho­dy z sil­ni­ka­mi Die­sla sta­no­wi­ły 43 proc. ku­po­wa­nych no­wych aut oso­bo­wych. W ro­ku ubie­głym już tyl­ko 38,2 proc. Te­raz bli­sko 61,5 proc. ryn­ku na­le­ży już do aut ben­zy­no­wych i nic nie wska­zu­je, by ta ten­den­cja mia­ła się w bli­skiej per­spek­ty­wie zmie­nić.

We­dług da­nych In­sty­tu­tu Sa­mar sa­mo­cho­dy z die­slem ku­pu­ją głów­nie fir­my. I to one od­po­wia­da­ją za zmia­nę ryn­ko­wych pro­por­cji. – Przed­się­bior­cy co­raz czę­ściej de­cy­du­ją się na au­ta z sil­ni­ka­mi ben­zy­no­wy­mi – przy­zna­je pre­zes Sa­ma­ru Woj­ciech Drze­wiec­ki. Nic dziw­ne­go: sil­ni­ki ben­zy­no­we sta­ją się co­raz bar­dziej atrak­cyj­ne. Są tań­sze, sta­ły się tak­że bar­dziej wy­trzy­ma­łe...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 9151

Wydanie: 9151

Spis treści
Zamów abonament