Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Polska mocna aplikacjami

07 lutego 2012 | Ekonomia | Aleksandra Stanisławska
Android i system apple’a mogą zdominować rynek
źródło: Rzeczpospolita
Android i system apple’a mogą zdominować rynek

Smartfony. Polacy są trzecią na świecie siłą wśród twórców programów dla systemu Windows Phone

Smart­fo­na od zwy­kłej ko­mór­ki różni m.in. to, że można na nim in­sta­lo­wać do­dat­ko­we apli­ka­cje, któ­re za­mie­nia­ją go w kon­so­lę do gier czy mo­bil­ną li­stę za­ku­pów. Pol­scy pro­gra­mi­ści stwo­rzy­li po­nad 3200 te­go ty­pu apli­ka­cji na sys­tem Win­dows Pho­ne, pią­tą plat­for­mę na ryn­ku smart­fo­nów. Dla naj­więk­szych na ryn­ku sys­te­mów, An­dro­ida (Go­ogle) oraz iOS-a (Ap­ple), po­wsta­ło po ok. 700 pro­gra­mów ma­de in Po­land.

– Pol­scy programiści są otwar­ci na no­we tech­no­lo­gie i wcho­dzą­ce na ry­nek sys­te­my ope­ra­cyj­ne wspie­ra­ją ja­ko jed­ni z pierw­szych na świe­cie – mó­wi To­masz Witt, pre­zes fir­my pro­gra­mi­stycz­nej Norb­soft.

– Ry­nek mo­bil­nych apli­ka­cji jest obec­nie w nie­zwy­kle szyb­kiej fa­zie...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 9151

Wydanie: 9151

Spis treści
Zamów abonament