Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Barometr "Rz"

07 lutego 2012 | Ekonomia | Dział Ekonomiczny
źródło: Rzeczpospolita

Po­mógł opty­mizm i WI­G20. War­tość ba­ro­me­tru „Rz" li­czo­ne­go z In­sty­tu­tem Ba­dań nad Go­spo­dar­ką Ryn­ko­wą zwięk­szy­ła się w mi­nio­nym ty­go­dniu o 0,4 pkt. Spo­śród ośmiu skła­do­wych na­sze­go wskaź­ni­ka zmie­ni­ły się trzy i wszyst­kie zwięk­sza­ły je­go war­tość. Naj­wię­cej – 0,18 pkt – do­dał mu wzrost w stycz­niu br. wskaźnika opty­mi­zmu kon­su­men­tów; resz­tę WIG20 oraz ob­niż­ka cen ben­zy­ny.

Wydanie: 9151

Wydanie: 9151

Spis treści
Zamów abonament