Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Fed zamieszał na giełdach

23 marca 2015 | Ekonomia
O zyski w ostatnich dniach nie było trudno
źródło: Rzeczpospolita
O zyski w ostatnich dniach nie było trudno

Inwestorzy znowu szukają okazji do zarobku poza USA.

da­riusz wo­lak

Ze­szło­ty­go­dnio­we, śro­do­we po­sie­dze­nie Fe­du mo­żna bez­sprzecz­nie uznać za naj­wa­żniej­sze wy­da­rze­nie dla świa­to­wych ryn­ków fi­nan­so­wych od po­cząt­ku ro­ku. Po­li­ty­ka ni­skich stóp pro­cen­to­wych i pro­wa­dzo­ny rów­no­cze­śnie pro­gram skupu pa­pie­rów skar­bo­wych (QE) spra­wi­ły, że go­spo­dar­ka USA już daw­no za­po­mnia­ła o kry­zy­sie spo­wo­do­wa­nym po­życz­ka­mi sub­pri­me, a no­wo­jor­ska gieł­da bi­ła hi­sto­rycz­ne re­kor­dy.

Dla­te­go Fed uznał, że nie mu­si już pro­wa­dzić tak luź­nej po­li­ty­ki pie­nię­żnej i za­czął roz­wa­żać roz­po­czę­cie cy­klu pod­wy­żek stóp za oce­anem. Sa­me spe­ku­la­cje na ten te­mat spra­wi­ły, że pierw­sza po­ło­wa ty­go­dnia na gieł­dach roz­wi­ja­ją­cych się...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 10097

Wydanie: 10097

Spis treści
Zamów abonament