Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Duży popyt na akcje

12 stycznia 2015 | Ciekawa ekonomia
Giełda praska otwierała listę spadkowiczów
źródło: Rzeczpospolita
Giełda praska otwierała listę spadkowiczów

rynki wschodzące | Najlepiej zarabia się w tym roku na akcjach tureckich.

da­riusz wo­lak

Po­wrót in­we­sto­rów na ry­nek po świą­tecz­no­-no­wo­rocz­nej prze­rwie (tyl­ko gieł­da war­szaw­ska mia­ła we wto­rek wol­ne z oka­zji świę­ta Trzech Kró­li) wy­padł cał­kiem oka­za­le. In­deks MSCI EM, któ­ry mie­rzy zmia­ny na gieł­dach roz­wi­ja­ją­cych się, w cią­gu pię­ciu ostat­nich se­sji zwyż­ko­wał o 2,07 proc., co ra­zem ze wzro­sto­wą se­sją z 2 stycz­nia da­je po­nad 2,5-proc. sto­pę zwro­tu od po­cząt­ku ro­ku. War­to pod­kre­ślić, że ze­szły ty­dzień dla in­dek­su MSCI EM był już czwar­tym z rzę­du tygodniem wzro­sto­wym. Tak do­brą pas­sę emer­ging mar­kets mia­ły po raz ostat­ni na prze­ło­mie sierp­nia i wrze­śnia ub.r., gdy MSCI EM wspiął się na po­ziom pra­wie 1100 pkt, czy­li był naj­wy­żej od sierp­nia 2011 r. Po piąt­ko­wej se­sji jest na wy­so­ko­ści 960 pkt. Od doł­ka z po­ło­wy...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 10037

Wydanie: 10037

Spis treści
Zamów abonament