Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

InnoLot wzmocni skrzydła Doliny Lotniczej

06 listopada 2013 | Ekonomia i Rozwój

Rząd i przedsiębiorcy inwestują w lotnicze technologie, by zapewnić rozmach skrzydlatej branży.

Zbi­gniew len­to­wicz

Rzą­do­wo-pry­wat­ny pro­gram In­no­Lot ma w pu­li pół mi­liar­da zło­tych na lot­ni­cze in­no­wa­cje. Wła­śnie eks­per­ci, w tym za­gra­nicz­ni re­cen­zen­ci, wska­za­li 12  no­wa­tor­skich pro­jek­tów ze zgło­szo­nych kil­ku­dzie­się­ciu, któ­re do­sta­ną fi­nan­so­we gran­ty (na po­czą­tek ok. 180 mln zł)  w ra­mach roz­wo­jo­we­go pro­gra­mu  po­my­śla­ne­go  ja­ko spe­cjal­ne ko­ło za­ma­cho­we Do­li­ny Lot­ni­czej.

Umo­wa mię­dzy Na­ro­do­wym Cen­trum Ba­dań i Roz­wo­ju i fir­ma­mi...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 9683

Wydanie: 9683

Spis treści
Zamów abonament