Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

W skrócie

13 listopada 2015 | Ekonomia

Re­ko­men­da­cje

„Sprze­daj" Bu­di­mex

We­dług eks­per­tów ING Se­cu­ri­ties ak­cje Bu­di­mek­su są prze­war­to­ścio­wa­ne. Dla­te­go za­le­ca­ją sprze­daż pa­pie­rów spół­ki, wy­ce­nia­jąc je na 175 zł. W czwar­tek han­dlo­wa­no ni­mi na gieł­dzie po 209 zł. Ana­li­ty­cy biu­ra do­strze­ga­ją po­ten­cjał do wzro­stu war­to­ści port­fe­la za­mó­wień Bu­di­mek­su. Uwa­ża­ją, że spół­ka na­dal bę­dzie ko­rzy­stać na spa­da­ją­cych ce­nach su­row­ców w krót­kim ter­mi­nie, jed­no­cze­śnie do­strze­ga­ją kil­ka czyn­ni­ków ogra­ni­cza­ją­cych wzrost w 2016 r. ich zda­niem na­le­ży się li­czyć ze spad­kiem ma­rż w naj­bli­ższych la­tach na kon­trak­tach bu­dow­la­nych, jak i dro­go­wych. Zda­niem ana­li­ty­ków bro­ke­ra wy­ce­na ryn­ko­wa Bu­di­mek­su jest bar­dzo...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 10294

Wydanie: 10294

Spis treści
Zamów abonament