Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Czy USA zniosą zakaz eksportu ropy

16 grudnia 2014 | Ciekawa ekonomia

Gwałtowny spadek cen paliw ożywił w Stanach Zjednoczonych dyskusję o zniesieniu wprowadzonego w 1975 r. zakazu. Za otwarciem rynków lobbuje od dawna sektor naftowy.

Za­kaz eks­por­tu ro­py wpro­wa­dzo­no w sa­mym środ­ku kry­zy­su naf­to­we­go, gdy obo­wią­zy­wa­ło na­ło­żo­ne przez OPEC em­bar­go na sprze­daż surowca do USA. Przez wie­le lat kraj, by­ły w co­raz więk­szym stop­niu uza­leż­nio­ny od im­por­tu ro­py i pró­bo­wał za­trzy­mać wy­do­by­wa­ny w kra­ju su­ro­wiec.

Obec­nie we­dług ame­ry­kań­skie­go De­par­ta­men­tu Ener­gii dzię­ki wy­do­by­ciu z pokładów łup­ko­wych USA wy­prze­dzi­ły w tym ro­ku Ara­bię Sau­dyj­ską i sta­ły się naj­więk­szym pro­du­cen­tem ropy na...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 10018

Wydanie: 10018

Spis treści

Media planet

Zamów abonament