Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Za mało znanych polskich brandów

12 czerwca 2015 | Ekonomia

W czwar­tek od­by­ło się Szwedz­ko­-Pol­skie Fo­rum In­no­wa­cji, pod­czas któ­re­go do­szło do pod­pi­sa­nia de­kla­ra­cji o współ­pra­cy w dzie­dzi­nie in­no­wa­cji mię­dzy oby­dwo­ma kra­ja­mi.

Sy­gna­ta­riu­sza­mi umo­wy by­li Mi­ka­el Dam­berg, mi­ni­ster przed­się­bior­czo­ści i in­no­wa­cji Szwe­cji, oraz Ja­nusz Pie­cho­- ciń­ski, wi­ce­pre­mier i mi­ni­ster go­spo­dar­ki. Fo­rum pa­tro­na­tem ob­ję­ła „Rzecz­po­spo­li­ta".

Pod­pi­sa­nie de­kla­ra­cji sta­no­wi do­peł­nie­nie stra­te­gicz­ne­go part­ner­stwa mię­dzy Pol­ską i Szwe­cją, a je­go ce­lem jest dal­sze wzmac­nia­nie współ­pra­cy mię­dzy dwo­ma pań­stwa­mi.

Zło­że­nie pod­pi­sów...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 10164

Wydanie: 10164

Spis treści
Zamów abonament