Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Cyfryzacja szpitali za 78 mln złotych

16 września 2015 | Ekonomia

Gieł­do­wa spół­ka Cu­be.ITG ru­sza z re­ali­za­cją jed­ne­go z naj­więk­szych kon­trak­tów in­for­ma­tycz­nych w pol­skiej służ­bie zdro­wia.

Pro­jekt „E­-zdro­wie dla Ma­zow­sza" to po­tęż­ne przed­się­wzię­cie. Wart nie­mal 78 mln zł kon­trakt za­kła­da do­sta­wę sprzę­tu kom­pu­te­ro­we­go i ser­we­rów oraz opro­gra­mo­wa­nia wo­je­wódz­kim pla­ców­kom ochro­ny zdro­wia, a tak­że wdro­że­nie Elek­tro­nicz­nej Do­ku­men­ta­cji Me­dycz­nej, Szpi­tal­ne­go Sys­te­mu In­for­ma­tycz­ne­go oraz Opro­gra­mo­wa­nia Cen­trum Ana­liz Sta­ty­stycz­no­-Eko­no­micz­nych.

Cu­be.ITG, wraz z pod­wy­ko­naw­ca­mi, m.in. As­se­co i Co­mar­chem,...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 10245

Wydanie: 10245

Spis treści
Zamów abonament