Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

W skrócie

23 września 2015 | Ekonomia

Rekomendacje

„Ku­puj" PKO BP

Ana­li­ty­cy Do­mu Ma­kler­skie­go mBanku w ra­por­cie z 15 wrze­śnia pod­nie­śli wy­ce­nę ak­cji PKO BP do 40,05 zł. W związ­ku z tym, że w dniu wy­da­nia ra­por­tu wy­ce­nia­ne by­ły na gieł­dzie po 30,06 zł, utrzy­ma­li dla nich za­le­ce­nie „ku­puj". We wto­rek han­dlo­wa­no ni­mi po oko­ło 29,8 zł. Eks­per­ci zwra­ca­ją uwa­gę, że wa­lo­ry ban­ku w tym ro­ku za­cho­wy­wa­ły się sła­biej niż sek­to­ro­wy in­deks WIG-Ban­ki, co by­ło wy­ni­kiem obaw ryn­ku przed wpro­wa­dze­niem po­dat­ku ban­ko­we­go oraz usta­wy re­struk­tu­ry­zu­ją­cej za­dłu­że­nie hi­po­tecz­ne we fran­kach. Zda­niem bro­ke­ra usta­wa re­struk­tu­ry­za­cyj­na w obec­nym kształ­cie ma ni­kłe szan­se na ak­cep­ta­cję Sej­mu oraz pre­zy­den­ta, natomiast ko­lej­ne usta­wy dotyczące po­mo­cy kre­dy­to­bior­com nie zo­sta­ły jesz­cze przed­sta­wio­ne. Jednocześnie uważają, że PKO BP wraz ze...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 10251

Wydanie: 10251

Spis treści
Zamów abonament