Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Szef giełdy: tanie usługi, a nie zysk

25 kwietnia 2014 | Ekonomia i Rozwój
Adam Maciejewski, szef GPW
autor zdjęcia: Krzysztof Skłodowski
źródło: Fotorzepa
Adam Maciejewski, szef GPW

Adam Ma­cie­jew­ski, pre­zes GPW, swo­imi prze­my­śle­nia­mi na te­mat Kra­jo­we­go De­po­zy­tu Pa­pie­rów War­to­ścio­wych wy­wo­łał kon­ster­na­cję na ryn­ku.

Przy­po­mnij­my, że w opi­nii sze­fa gieł­dy KDPW i KDPW_CCP po­win­ny ofe­ro­wać bar­dzo ta­nie usłu­gi, a nie mak­sy­ma­li­zo­wać zysk.

– Wszel­kie uzgod­nie­nia do­ty­czą­ce zmia­ny stra­te­gii dzia­ła­nia i fi­nan­so­wej gru­py ka­pi­ta­ło­wej KDPW co do za­sa­dy po­dej­mu­je­my w gro­nie ra­dy nad­zor­czej i ak­cjo­na­riu­szy, a do­pie­ro póź­niej, po uzgod­nie­niu i wy­pra­co­wa­niu kon­kre­tów, in­for­mu­je­my na­szych in­te­re­sa­riu­szy. W tym nie­ty­po­wym...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 9823

Wydanie: 9823

Spis treści

Publicystyka, Opinie

Zamów abonament