Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Gant wreszcie wraca do gry

02 grudnia 2014 | Ciekawa ekonomia
Akcje są coraz tańsze
źródło: Rzeczpospolita
Akcje są coraz tańsze

Gieł­do­wa gru­pa roz­po­czy­na ostrą re­struk­tu­ry­za­cję. Li­czy na re­duk­cję za­dłu­że­nia. Po­tem ru­szy z in­we­sty­cja­mi.

– Trwa­ją roz­mo­wy z naj­więk­szy­mi wie­rzy­cie­la­mi, aby opra­co­wać plan prze­ka­zy­wa­nia ak­ty­wów za dłu­gi – mó­wi Mar­cin Ka­miń­ski, pre­zes Gan­ta. Do­da­je, że wi­dać moż­li­wość znacz­nej, pro­cen­to­wej re­duk­cji za­dłu­że­nia. – Roz­li­cze­nie z wie­rzy­cie­la­mi, przy­naj­mniej ty­mi naj­więk­szy­mi, po­zwo­li nam po­wró­cić na ry­nek de­we­lo­per­ski – pod­kre­śla.

Gant ma grun­ty we Wro­cła­wiu, w Kra­ko­wie i War­sza­wie....

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 10006

Wydanie: 10006

Spis treści

Publicystyka, Opinie

Zamów abonament