Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Szwajcarski straszak

19 stycznia 2015 | Ciekawa ekonomia
Zysków trzeba szukać w Azji i za oceanem
źródło: Rzeczpospolita
Zysków trzeba szukać w Azji i za oceanem

da­riusz wo­lak

Czwart­ko­wa de­cy­zja Szwaj­car­skie­go Ban­ku Na­ro­do­we­go (SNB), któ­ry zre­zy­gno­wał z bro­nie­nia kur­su hel­wec­kiej wa­lu­ty przed umoc­nie­niem, cał­ko­wi­cie przy­ćmi­ła in­ne, istot­ne z punk­tu wi­dze­nia ryn­ków ka­pi­ta­ło­wych in­for­ma­cje. Za­ska­ku­ją­cy, bo niespo­dzie­wa­ny przez ni­ko­go i niesy­gna­li­zo­wa­ny wcze­śniej, ruch Szwaj­ca­rów miał do­mi­nu­ją­cy wpływ na de­cy­zje po­dej­mo­wa­ne przez in­we­sto­rów w dru­giej czę­ści po­przed­nie­go ty­go­dnia.

Naj­bo­le­śniej posunięcie SNB od­czu­ły gieł­dy środ­ko­wo­eu­ro­pej­skie, w tym nie­ste­ty pol­ska. In­deks naj­więk­szych spół­ek WIG2­0 w cią­gu pię­ciu ostat­nich dni za­nur­ko­wał aż o 4,75 proc. (zmia­na li­czo­na w eu­ro), co...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 10043

Wydanie: 10043

Spis treści
Zamów abonament