Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

W skrócie

05 marca 2015 | Ekonomia

Rekomendacje

DM BZ WBK o spół­kach ener­ge­tycz­nych

Spe­cja­li­ści DM BZ WBK za­le­ca­ją w mar­cu zaj­mo­wa­nie dłu­giej po­zy­cji na Ener­dze (czy­li ku­po­wa­nie ak­cji) oraz krót­kiej na GPW (czy­li sprze­da­wa­nie pa­pie­rów). W śro­dę wa­lo­ry pierw­szej z firm moż­na by­ło ku­pić po 22,83 zł, a dru­giej po 19,9 zł.

Go­rzej o Bog­dan­ce

Ana­li­ty­cy Er­ste ob­ni­ży­li do „trzy­maj" z „aku­mu­luj" re­ko­men­da­cję dla Bog­dan­ki. Jed­no­cze­śnie zde­cy­do­wa­li się na ra­dy­kal­ne ścię­cie ce­ny do­ce­lo­wej ak­cji wę­glo­wej spół­ki. Sza­cu­ją ich war­tość na 88,7 zł, wcze­śniej wy­ce­nia­li je na 125,6 zł. Na par­kie­cie han­dlo­wa­no ni­mi po 89,99 zł.

Pre­tek­stem do zmia­ny za­le­ce­nia in­we­sty­cyj­ne­go i ce­ny do­ce­lo­wej by­ła wy­po­wiedź Zbi­gnie­wa Sto­py, pre­ze­sa Bog­dan­ki, że spół­ka bę­dzie mu­sia­ła...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 10082

Wydanie: 10082

Spis treści
Zamów abonament