Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Czwarty raz do góry

26 maja 2014 | Ekonomia i Rozwój
Tylko giełda brazylijska zanotowała spadek
źródło: Rzeczpospolita
Tylko giełda brazylijska zanotowała spadek

Świeży kapitał winduje indeksy coraz wyżej.

­dA­RIUSZ WO­LAK

Sta­ty­sty­ki dotyczące prze­pły­wów go­tów­ko­wych na świa­to­wych ryn­kach fi­nan­so­wych do­bit­nie po­ka­zu­ją, że in­we­sto­rzy co­raz więk­szym za­in­te­re­so­wa­niem da­rzą gieł­dy emer­ging mar­kets. W nie­ła­skę po­pa­dły za to ryn­ki doj­rza­łe, któ­re da­ły spo­ro za­ro­bić w po­przed­nim ro­ku, ale zda­niem czę­ści gra­czy wy­czer­pa­ły już swój po­ten­cjał wzro­sto­wy. Tyl­ko w ze­szłym ty­go­dniu in­we­sto­rzy wy­co­fa­li z fun­du­szy ryn­ku ame­ry­kań­skie­go 7,6 mld do­la­rów. Tym­cza­sem sal­do wpłat i wy­płat środ­ków do fun­du­szy ryn­ków roz­wi­ja­ją­cych się wy­nio­sło 1,5 mld do­la­rów. By­ło naj­wy­ższe od sze­ściu ty­go­dni. Był to...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum to wszystkie treści publikowane w "Rzeczpospolitej" od 1993 roku.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej" na miesiąc z rabatem 50%!

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 9847

Wydanie: 9847

Spis treści
Zamów abonament