Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Lubawa chce chronić Ukrainę

19 marca 2015 | Ekonomia

Pro­du­cent sprzę­tu ochron­ne­go, na­mio­tów i wy­po­sa­że­nia ra­tun­ko­we­go ma szan­sę za­ro­bić na do­zbro­je­niu Ukra­iny.

Spół­ka szy­ku­je się do sprze­da­ży ka­mi­ze­lek ku­lo­od­por­nych i in­nych woj­sko­wych ak­ce­so­riów, w tym pro­du­ko­wa­nych w fir­mo­wych za­kła­dach w kra­ju, osłon ba­li­stycz­nych – do­wie­dzia­ła się nie­ofi­cjal­nie „Rzecz­po­spo­li­ta". To ele­ment szer­szej ofer­ty ne­go­cjo­wa­nej w ści­słej ta­jem­ni­cy w ostat­nich ty­go­dniach przez pol­ską zbro­je­niów­kę z wła­dza­mi w Ki­jo­wie.

W za­bie­gach o sprze­daż woj­sko­we­go wy­po­sa­że­nia na Ukra­inę Lu­ba­wa ma kra­jo­we­go ry­wa­la – to na­le­żą­cy do Pol­skiej...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 10094

Wydanie: 10094

Spis treści

Publicystyka, Opinie

Zamów abonament