Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Giełdy traciły przez EBC

07 grudnia 2015 | Ekonomia
Tydzień na rynkach wschodzących
źródło: Rzeczpospolita
Tydzień na rynkach wschodzących

Inwestorzy mają nadzieję na zmianę w Brazylii.

Hu­bert ko­zieł

Koń­ców­kę ty­go­dnia na ryn­kach wscho­dzą­cych (i nie tyl­ko na nich) ze­psuł Eu­ro­pej­ski Bank Cen­tral­ny, któ­ry roz­cza­ro­wał w czwar­tek ryn­ki, ogła­sza­jąc mniej­sze dzia­ła­nia sty­mu­la­cyj­ne, niż się spo­dzie­wa­no. Pre­zes EBC Ma­rio Dra­ghi był po tym po­rów­ny­wa­ny do Grin­cha (stwo­ra z ame­ry­kań­skiej baj­ki, któ­ry sta­rał się „ukraść Świę­ta"), któ­ry ukradł przed­świą­tecz­ne zwy­żki na świa­to­wych gieł­dach.

– Bło­go­sła­wie­ni ci, któ­rzy nic nie ocze­ku­ją, gdyż ni­gdy nie bę­dą roz­cza­ro­wa­ni. Te sło­wa an­giel­skie­go po­ety Ale­xan­dra Po­pe'a pa­su­ją do ta­kich sy­tu­acji. Gdy­by­śmy nic nie ocze­ki­wa­li, uzna­li­by­śmy, że EBC po­lu­zo­wał po­li­ty­kę pie­nię­żną, zmniej­sza­jąc sto­pę...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 10314

Wydanie: 10314

Spis treści
Zamów abonament