Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Podział kosztów na rodzaje w budżetówce nie uwzględnia jej specyfiki

02 września 2015 | Ekspert księgowego | Wojciech Rup
Wojciech Rup, biegły rewident
autor zdjęcia: M P
źródło: Rzeczpospolita
Wojciech Rup, biegły rewident
Jak grupować koszty według rodzajów
źródło: Rzeczpospolita
Jak grupować koszty według rodzajów

KLASYFIKACJA | Przepisy nie wskazują operacji, które należy prezentować w pozycjach „Inne świadczenia finansowane z budżetu" i „Pozostałe obciążenia" rachunku zysków i strat. 
Należy więc odnieść się do ogólnych zasad rachunkowości budżetowej.

Państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz urzędy jednostek samorządu terytorialnego w ramach swoich sprawozdań finansowych sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. W tej części sprawozdania finansowego przygotowanego według wzoru podanego w załączniku nr 7 do rozporządzenia ministra finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. DzU z 2013 r., poz. 289; dalej: rozporządzenie) prezentuje się koszty działalności operacyjnej w podziale na poszczególne ich rodzaje. To zagadnienie może być kłopotliwe szczególnie dla księgowych budżetowych, gdyż specyfika działalności jednostek budżetowych i zakładów budżetowych nie w pełni odpowiada „klasycznemu" podziałowi kosztów na rodzaje stosowanemu w rachunkowości finansowej, czyli przez jednostki podlegające tylko unormowaniom ustawy o rachunkowości.

Jednorodne grupy

Koszty w układzie rodzajowym są podzielonymi na oddzielne jednorodne grupy kosztami prostymi zwykłej działalności operacyjnej (nie obejmują pozostałych...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 10233

Wydanie: 10233

Spis treści
Zamów abonament