Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Szkoła do góry nogami

12 kwietnia 2012 | Publicystyka, Opinie | Piotr Semka
Głodówki w obronie nauczania historii w szkole są ignorowane przez większość mediów (zdjęcie z protestu w Krakowie, 27.03.2012 r.)
autor zdjęcia: Piotr Guzik
źródło: Fotorzepa
Głodówki w obronie nauczania historii w szkole są ignorowane przez większość mediów (zdjęcie z protestu w Krakowie, 27.03.2012 r.)

Czy zwolennicy edukacyjnej rewolucji będą w stanie nauczać historii wyrzekając się swych ideologicznych założeń? Oczywiście nie – zauważa publicysta

W szta­fe­cie gło­dó­wek w obro­nie na­ucza­nia hi­sto­rii w szko­le – po Kra­ko­wie i War­sza­wie – przy­szła ko­lej na Sie­dl­ce. A jed­nak pro­test na­dal jest igno­ro­wa­ny przez du­żą część me­diów. Nie stał się też asump­tem do rze­czo­wej dys­ku­sji o tym, ja­kie zna­cze­nie w wy­cho­wa­niu gim­na­zja­li­stów i li­ce­ali­stów ma na­ucza­nie dzie­jów oj­czy­stych. Do po­wie­dze­nia nie ma­ją też nic dwie naj­waż­niej­sze oso­by w kra­ju – choć za­rów­no pre­zy­dent, jak i pre­mier są ma­gi­stra­mi hi­sto­rii.

Pa­ra­dok­sów jest zresz­tą wię­cej. Oto znacz­ne ogra­ni­cze­nie na­ucza­nia hi­sto­rii wią­że się z na­zwi­skiem mi­ni­ster Ka­ta­rzy­ny Hall, któ­rej mąż zro­bił bar­dzo wie­le dla od­kła­ma­nia pol­skich dzie­jów znie­kształ­co­nych przez hi­sto­rio­gra­fię PRL. Ci, któ­rzy na­iw­nie my­śle­li, że zmia­na...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 9206

Wydanie: 9206

Spis treści
Zamów abonament