Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

W skrócie

22 maja 2012 | Ekonomia | Dział ekonomiczy

Re­ko­men­da­cje

Spa­dła wy­ce­na Pe­kao

Ana­li­ty­cy Mil­len­nium DM w ra­por­cie z 10 ma­ja ob­ni­ży­li do 137,3 zł ze 152,7 zł ce­nę do­ce­lo­wą ak­cji Pe­kao.

Kon­se­kwent­nie wy­sta­wia­ją im neu­tral­ne za­le­ce­nie.

Wczo­raj pa­pie­ry kosz­to­wa­ły po 136,4 zł. „Na­szym zda­niem wy­ni­ków Pe­kao za I kwar­tał nie na­le­ży oce­niać po­zy­tyw­nie, nie tyl­ko na tle ka­pi­ta­li­za­cji ban­ku, ale ta­kże na tle kon­ku­ren­cji" – na­pi­sa­no w ra­por­cie.

„Ku­puj" PZU

Spe­cja­li­ści UBS w ra­por­cie z 17 ma­ja ob­ni­ży­li do 349 zł z 370 zł ce­nę do­ce­lo­wą dla ak­cji PZU. Kon­se­kwent­nie za­le­ca­ją ich ku­po­wa­nie. Wczo­raj kosz­to­wa­ły po 313 zł. UBS tłu­ma­czy ob­ni­żkę wy­ce­ny tym, że uwzględ­nia bar­dziej kon­ser­wa­tyw­ne per­spek­ty­wy...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 9238

Wydanie: 9238

Spis treści
Zamów abonament