Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Wynik Pekao lepszy, ale akcje w dół

12 listopada 2014 | Ciekawa ekonomia
Po III kw. bank wypada  gorzej niż rok temu
źródło: Rzeczpospolita
Po III kw. bank wypada gorzej niż rok temu

Fi­nan­se. Po­pra­wa re­zul­ta­tów spół­ki to głów­nie za­słu­ga port­fe­la ob­li­ga­cji i ni­ższych od­pi­sów. Jednak inwestorzy pozostali sceptyczni.

Dru­gi pod wzglę­dem su­my bi­lan­so­wej bank w Pol­sce za­ro­bił w III kw. 704,4 mln zł wo­bec 648,9 mln zł rok wcze­śniej. To o 3,5 proc. wię­cej niż śred­nia „Rzecz­po­spo­li­tej" stwo­rzo­na na pod­sta­wie wska­zań dziesięciu biur ma­kler­skich (680,6 mln zł).

– To naj­lep­szy wy­nik od po­cząt­ku ro­ku, utrzy­mu­je­my prze­wa­gę i ro­śnie­my szyb­ciej niż kon­ku­ren­ci – za­chwa­la Lu­igi Lo­va­glio, pre­zes Ban­ku Pe­kao.

Jak pod­kre­śla, gru­pa dy­na­micz­nie zwięk­sza...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 9989

Wydanie: 9989

Spis treści

Media planet

Zamów abonament