Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Przerwa w spadkach

22 grudnia 2014 | Ciekawa ekonomia
Indeksy podążały własnymi ścieżkamii
źródło: Rzeczpospolita
Indeksy podążały własnymi ścieżkamii

Chińska giełda jest najwyżej od czterech lat.

da­riusz wo­lak

Po­przed­ni ty­dzień na ryn­kach emer­ging mar­kets do­star­czył in­we­sto­rom mnó­stwo emo­cji. Nie­któ­re z ryn­ków, w tym chiń­ski, moc­no zy­ska­ły na war­to­ści. In­ne, w tej gru­pie zna­lazł się rów­nież par­kiet war­szaw­ski, za­li­czy­ły głę­bo­kie prze­ce­ny. Bi­lans ca­łe­go ty­go­dnia na ryn­kach roz­wi­ja­ją­cych się nie wy­padł jed­nak naj­go­rzej. In­deks MSCI EM zwyż­ko­wał nie­co po­nad 1 proc., prze­ry­wa­jąc se­rię trzech spad­ko­wych ty­go­dni z rzę­du.

Uwa­gę in­we­sto­rów, nie po raz pierw­szy w ostat­nich mie­sią­cach, przy­cią­ga­ła gieł­da mo­skiew­ska. W ska­li ty­go­dnia stra­ci­ła co praw­da tyl­ko 1,3 proc., ale po spad­ko­wym po­nie­dział­ku i wtor­ku prze­ce­na prze­kra­cza­ła kil­ka­na­ście pro­cent....

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 10023

Wydanie: 10023

Spis treści

Media planet

Zamów abonament