Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Fed już niestraszny

23 listopada 2015 | Ekonomia
Tydzień na rynkach wschodzących
źródło: Rzeczpospolita
Tydzień na rynkach wschodzących

Wśród giełd najbardziej błyszczała argentyńska.

hu­bert ko­zieł

Mi­nio­ny ty­dzień przy­niósł zwyż­ki na wie­lu gieł­dach wscho­dzą­cych. Na­wet na war­szaw­skiej, wciąż zma­ga­ją­cej się z po­tęż­nym ne­ga­tyw­nym czyn­ni­kiem w po­sta­ci po­wy­bor­cze­go ry­zy­ka po­li­tycz­ne­go. In­deks MSCI Emer­ging Mar­kets wzrósł w cią­gu ty­go­dnia o po­nad 2 proc. i to po­mi­mo co­raz wy­raź­niej­szych sy­gna­łów, że ame­ry­kań­ski Fed pod­nie­sie sto­py pro­cen­to­we już w grud­niu. Przez wie­le mie­się­cy oba­wy przed pod­wyż­ką stóp w USA moc­no szko­dzi­ły ryn­kom wscho­dzą­cym, te­raz jed­nak in­we­sto­rzy uzna­li, że nie­unik­nio­ne za­cie­śnia­nie po­li­ty­ki pie­nięż­nej przez Fed bę­dzie stop­nio­we i po­wol­ne. Na ko­rzyść nie­któ­rych ryn­ków wscho­dzą­cych...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 10302

Wydanie: 10302

Spis treści

Publicystyka, Opinie

Zamów abonament