Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Pożegnanie z Azją

05 czerwca 2012 | Nauka
Zwierzęta, które przybyły z Azji, szybko podbiły północną Afrykę. Tak wyglądali afrykańscy przodkowie człowieka 37 mln lat temu
autor zdjęcia: Mark A. Klinger
źródło: Carnegie Museum of Natural History
Zwierzęta, które przybyły z Azji, szybko podbiły północną Afrykę. Tak wyglądali afrykańscy przodkowie człowieka 37 mln lat temu

Przeprowadzka do Afryki przesądziła o sukcesie człowiekowatych

Od­kry­cie w Bir­mie ko­pal­nych szcząt­ków nie­wiel­kie­go zwie­rzę­cia Afra­sia dji­ji­dae ży­ją­ce­go 37 mln lat te­mu sta­wia na gło­wie do­tych­cza­so­wą wie­dzę o po­cho­dze­niu czło­wie­ka. Do­wo­dzi, że gru­pa ssa­ków na­czel­nych, z któ­rych w pro­ce­sie ewo­lu­cji na­ro­dzi­ły się mał­py i lu­dzie, przy­by­ła do Afry­ki z Azji.

Przez wie­le lat na­ukow­cy są­dzi­li, że po­czą­tek ewo­lu­cji ssa­ków na­czel­nych miał miej­sce w Afry­ce. Ze­spół ba­da­czy z Fran­cji, USA i Bir­my opi­su­je swo­je od­kry­cie w naj­now­szym wy­da­niu „Pro­ce­edings of the Na­tio­nal Aca­de­my of Scien­ces" (PNAS). W ten spo­sób na­ukow­cy re­kon­stru­ują pro­ces pro­wa­dzą­cy do po­wsta­nia ro­dzi­ny czło­wie­ko­wa­tych, w któ­rej skład wcho­dzą lu­dzie oraz go­ry­le,...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 9250

Wydanie: 9250

Spis treści
Zamów abonament