Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

W skrócie

05 czerwca 2012 | Ekonomia

Re­ko­men­da­cje

Ro­śnie wy­ce­na Pu­ław

Ana­li­ty­cy DI BRE Ban­ku w ra­por­cie z 25 ma­ja pod­wy­ższy­li do 96,6 zł z 85,54 zł ce­nę do­ce­lo­wą dla ak­cji Pu­ław. Na GPW kosz­to­wa­ły w po­nie­dzia­łek po 99,05 zł. Dla­te­go au­to­rzy ma­te­ria­łu kon­se­kwent­nie za­le­ca­ją ich re­du­ko­wa­nie w port­fe­lach.

Zda­niem spe­cja­li­stów per­spek­ty­wy Pu­ław na ko­lej­ny rok ob­ro­to­wy wy­glą­da­ją znacz­nie sła­biej. „Ocze­ku­je­my moc­nej prze­ce­ny zbóż na świa­to­wych ryn­kach, co w po­łą­cze­niu z mniej­szą dy­na­mi­ką wzro­stu go­spo­dar­-

cze­go w Chi­nach, uru­cho­mie­niem no­wych mo­cy pro­duk­cyj­nych w ka­pro­lak­ta­mie oraz pod­wy­żką cen ga­zu bę­dzie sku­tecz­nie ob­ni­żać ren­tow­ność spół­ki" – na­pi­sa­li w ra­por­cie. Uwa­ża­ją, że...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 9250

Wydanie: 9250

Spis treści
Zamów abonament