Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Poetka więcej niż skromna

05 czerwca 2012 | Kultura | Jacek Tomczuk
Wisława Szymborska i Czesław Miłosz, Warszawa 1997 rok
autor zdjęcia: Wojciech Druszcz
źródło: Reporter
Wisława Szymborska i Czesław Miłosz, Warszawa 1997 rok
Anna Bikont, Joanna Szczęsna pamiątkowe rupiecie  Znak, Kraków 2012
źródło: Rzeczpospolita
Anna Bikont, Joanna Szczęsna pamiątkowe rupiecie Znak, Kraków 2012

Polityczne wybory, nieliczne romanse i dużo poezji. Ukazuje się pierwsza biografia Wisławy Szymborskiej

„Czy po­eci w ogól­no­ści, a ja w szcze­gól­no­ści na­da­je­my się do tak zo­bo­wią­zu­ją­cych wy­róż­nień? – mó­wi­ła po­et­ka, od­bie­ra­jąc w 1995 ro­ku dokto­rat ho­no­ris cau­sa Uni­wer­sy­te­tu Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Po­zna­niu. – Pra­wie każ­da po­ezja, a mo­ja na pew­no, czer­pie si­ły ze źró­deł nie­zbyt kry­sta­licz­nych, z po­my­łek ży­cio­wych, wąt­pli­wo­ści, głupstw naj­prze­róż­niej­szych, z wie­dzy gro­ma­dzo­nej cha­otycz­nie i nie­da­ją­cej się upo­rząd­ko­wać". An­na Bi­kont i Jo­an­na Szczę­sna roz­pi­sa­ły te kil­ka zdań Szym­bor­skiej na 500-stro­ni­co­wą książ­kę. To ro­dzaj dzien­ni­ka po­kła­do­we­go z wy­pra­wy po­szu­ku­ją­cej od­po­wie­dzi na za­gad­kę, ja­ka jest au­tor­ka „Lu­dzi na mo­ście".

Szym­bor­ska przez la­ta by­ła dla bio­gra­fów wy­zwa­niem. Nie lu­bi­ła roz­ma­wiać o swo­jej po­ezji, ukry­wa­ła warsz­tat. Proś­by o...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 9250

Wydanie: 9250

Spis treści
Zamów abonament