Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Matki rozpaczają bez krzyku

05 czerwca 2012 | Kultura | Jacek Marczyński
Danuta Stenka jako Lia poszukująca syna
autor zdjęcia: Jakub Ostałowski
źródło: Fotorzepa
Danuta Stenka jako Lia poszukująca syna

Przez dwie go­dzi­ny Da­nu­ta Sten­ka sku­pia na so­bie uwa­gę, dla niej war­to obej­rzeć nową premierę w sto­łecz­nej Sy­re­nie

W cza­sie po­dró­ży do­oko­ła świa­ta za­gi­nął 20-let­ni Adam. Od mie­się­cy nie da­je zna­ku ży­cia, nie od­po­wia­da na e-ma­ile. Mat­ka chwy­ta się każ­dej szan­sy, szu­ka po­mo­cy u wróż­ki, go­to­wa jest wziąć udział w idio­tycz­nym te­le­wi­zyj­nym show, bo mo­że dzię­ki te­mu ode­zwie się ktoś, kto wi­dział Ada­ma. Ro­dzi­na po­wo­li oswa­ja się z my­ślą, że chło­pak nie ży­je. Ona kur­czo­wo trzy­ma się resz­tek na­dziei, choć jej upór sta­je się co­raz bar­dziej ir­ra­cjo­nal­ny.

O ta­kich ro­lach jak w sztu­ce „Prze­bu­dze­nie" bry­tyj­skiej au­tor­ki She­lagh Ste­phen­son mó­wi się, że...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 9250

Wydanie: 9250

Spis treści
Zamów abonament