Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Jak ustalić i wykazać odsetki od lokat z przełomu lat 2015 i 2016

16 marca 2016 | Ekspert księgowego | Jakub Młyński
Jakub 
Młyński, konsultant 
w dziale rewizji finansowej BDO, biuro w Katowicach
źródło: materiały prasowe
Jakub 
Młyński, konsultant 
w dziale rewizji finansowej BDO, biuro w Katowicach
źródło: Rzeczpospolita

Poza wyceną środków pieniężnych w walutach obcych na dzień bilansowy należy także skalkulować należne odsetki od złożonych w banku oszczędności, nawet jeśli nie upłynął jeszcze okres ich zapadalności.

Obowiązek wyceny bilansowej aktywów i pasywów na koniec okresu rozliczeniowego wynika z art. 28 ustawy o rachunkowości (dalej: uor). Zasady wyceny inwestycji krótkoterminowych (>patrz ramka) wskazuje art. 28 ust. 1 pkt 5 uor, zgodnie z którym są one wyceniane na dzień bilansowy według ich wartości rynkowej. Dodatkowo należy także wziąć pod art. 6 ust. 1 uor, zgodnie z którym w księgach danego okresu należy ująć wszystkie przypadające na ten okres przychody oraz związane z nimi koszty (zasada memoriału, zasada współmierności).

CO OBEJMUJE POZYCJA INWESTYCJI KRÓTKOTERMINOWYCH

Inwestycje to aktywa posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane przez nią w celu osiągnięcia tych korzyści. W przypadku zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji przez inwestycje rozumie się lokaty (art. 3 ust. 1 pkt 17 uor.).

Definicja inwestycji posługuje się pojęciem „aktywa finansowe". Są to aktywa pieniężne, instrumenty kapitałowe wyemitowane...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 10396

Wydanie: 10396

Spis treści
Zamów abonament